Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek / Adatvédelmi Nyilatkozat

Jelen Általános Szerződési és Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.eletrend.hu (továbbiakban: weboldal) domain néven elérhető, Szabó-Princz Orsolya egyéni vállalkozó (továbbiakban: Üzemeltető/Adatkezelő) által üzemeltetett weboldal használatának, a hírlevélre való feliratkozáshoz közvetlenül kapcsolódó, valamint az online vásárlással összefüggő szerződési és felhasználási feltételeket, illetve az Európai Unió által életre hívott Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) megfelelő adatkezelési nyilatkozatot. A Vevő/Felhasználó/Ügyfél a weboldal használatával, a hírlevélre való feliratkozással, illetve az online programok megvásárlásával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az Üzemeltető/Adatkezelő adatai:

Név: Szabó-Princz Orsolya
E-mail cím: info@eletrend.hu
Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft. (cím: 1122 Budapest Gaál József út 24, adószám: 23289903-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-322570, weboldal: tarhelypark.hu, e-mail: info@tarhelypark.hu)

Szolgáltatás- és termékvásárlási feltételek:

A www.eletrend.hu weboldal saját szellemi termékeket forgalmaz (továbbiakban: online programok). A megjelenített online programok kizárólag online, a weboldalon keresztül rendelhetőek meg és az elektronikus úton (e-mailen) megküldött link és jelszó alapján tölthetőek le, a kézhezvételt követően.

Az online programok egyéni áfa-mentesek, a feltüntetett árakon túl a Vevőt/Felhasználót/Ügyfelet egyéb költségek nem terhelik. A vásárlásról kiállított számlát Vevő/Felhasználó/Ügyfél elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címen.

Regisztráció

A vásárlás előzetes felhasználó regisztrációhoz nem kötött, azonban a megrendelés során a sikeres teljesítés érdekében Vevőnek/Felhasználónak/Ügyfélnek az alábbi adatokat kötelező megadnia: név, e-mail cím, számlázási cím. A megadott adatok alapján az eletrend.hu weboldal egy felhasználói fiókot és jelszót generál Vevő részére.

A megrendelés folyamata

  • Az „online programok menüpontban” Vásárló kiválasztja a megvásárolni kívánt programot.
  • A program aloldalán megismerkedhet Vevő az általa kiválasztott programmal részleteiben is. Amennyiben továbbra is fenntartja vásárlás szándékát, úgy az aloldal átvezeti Vevőt a regisztrációs felületre. A regisztrációs felület közvetlenül is elérhető az alábbi linkre kattintva: https://eletrend.hu/regisztracio/regisztracios-oldalunk/
  • A regisztrációs felületen Vevő megadja a megrendeléshez szükséges adatokat: név, e-mail cím, számlázási cím
  • A megrendelés véglegesítéséhez szükséges, hogy Vevő elolvassa és elfogadja jelen ÁSZF és adatvédelmi nyilatkozatot.
  • A „küldés” gombbal a megrendelés véglegesítésre kerül, amelyről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja is a Vevőt.
  • Ez az e-mail, mint díjbekérő tartalmazza az átutalandó összeget, és az átutaláshoz szükséges adatokat.
  • A Vevőnek a díjbekérőben megjelölt teljes összeget, az ott meghatározott határidőig szükséges kifizetnie banki átutalással. Amennyiben a teljes összeg a határidőben nem kerül jóváírásra a bankszámlán, úgy Üzemeltető/Adatkezelő a Vevő emailcímére küldött írásbeli nyilatkozattal elállhat a szerződéstől.
  • A fizetési teljesítéséről szintén e-mailt kap Vevő, majd e-mailen kapja meg az elektronikus számlát, valamint a megrendelt online program(ok) letöltéséhez szükséges linket és jelszót is. A link egy éven keresztül biztosít hozzáférést Vevő részére az általa megvásárolt online programhoz.

Adatkezelés

Online vásárlás
Az eletrend.hu weboldal használata során a Vevő/Felhasználó/Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Üzemeltető/Adatkezelő bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. Az alól kivétel jelentenek a Budapest Banknak szükségesen megadott adatok, amelyek nélkül a megrendelés online kifizetése nem kivitelezhető.

Ezért az eletrend.hu weboldalon történő online vásárlással Vevő/Felhasználó/Ügyfél elfogadja, hogy az eletrend.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt meghatározott adatai átadásra kerüljenek a Budapest Bank, mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználó név, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud monitoring (csalás felderítő rendszer- az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató rendszer).

A megrendelt és kifizetett online programokról számla készül, amely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. A „Megrendelés” feltétele, hogy Vevő/Felhasználó/Ügyfél a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja. Minderre az eletrend.hu oldal megrendelés előtt figyelmezteti is Vevőt/Felhasználót/Ügyfelet.

Hírlevélre való feliratkozás
A hírlevélre való feliratkozás során megadott adatokat az Üzemeltető/Adatkezelő bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé, azokat kizárólag a feliratkozás során megadott mértékben, a következő célokra használja fel: újdonságokról, szakmai publikációkról, új online programokról, akciókról való e-mailes tájékoztatás.

A feliratkozó személy az Üzemeltetőtől/Adatkezelőtől bármikor felvilágosítást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti azok kiegészítését, módosítását, vagy az adatbázisból történő törlését, amelynek Üzemeltető/Adatkezelő köteles legkésőbb 30 napon belül eleget tenni. A feliratkozó ettől független módon törölheti magát a hírlevélre feliratkozottak listájáról, a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével. A Vevő/Felhasználó/Ügyfél az adatkezelésben érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, amelynek ügyében a bíróság soron kívül jár el.

Üzemeltető/Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő jogszabályok rendelkezéseinek eleget téve, az ott meghatározott módon és mértékben, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezel.

Előadásokon/workshopokon, személyes konzultáción való részvétel

Az adatkezelés célja és a kezelt/ tárolt adatok köre
Üzemeltető/Adatkezelő minden olyan adatot tárol, amelyre szüksége van ahhoz, hogy az Vevőihez/Felhasználóihoz/Ügyfeleihez, a programjain személyesen vagy online csatlakozó résztvevőkhöz fűződő kapcsolatait megtartsa. Ezek lehetnek a teljes nevet, e-mail címet, számlázási címet, telefonszámot tartalmazó jelentkezések, e-mailek vagy a személyes, skype-on keresztüli konzultációkon készült részletesebb feljegyzések is, amelyek magukban foglalják a teljes nevet, telefonszámot, e-mail címet, valamint a Vevő/Felhasználó/Ügyfél problémáiról, nehézségeiről, esetleges betegségeiről a konzultáción készített jegyzeteket.

A programokon, tanácsadásokon való részvétel esetén Üzemeltető/Adatkezelő adózási célból az Infocentrum Számlázó programon belül eltárolja a Vevő/Felhasználó/Ügyfél adószámát és minden olyan adatát, amelyre szüksége van ahhoz, hogy szabályos számlát tudjon kiállítani.

Ki fér hozzá az adatokhoz?
Az egyéni konzultációkon készült feljegyzésekhez csak és kizárólag az Üzemeltető/Adatkezelő fér hozzá.

Adattárolás időtartama
Az adatokat Üzemeltető/Adatkezelő addig tárolja, amíg a Vevővel/Felhasználóval/Ügyféllel, vagy érdekelt féllel kapcsolatban áll; amíg erre adózási célból jogilag köteles; és amíg a hírlevél feliratkozó le nem iratkozik, vagy amíg adatai törlését nem kéri.

Adatvédelmi jogok

Vevőként/Felhasználóként/Ügyfélként joga van arra, hogy a tárolt adatokat kijavítását kérje; hogy a tárolt adatokról tájékoztatást kérjen; hogy a tárolt adatok törlését vagy korlátozását kérje.

Az adatok frissítése, módosítása, adatbázisból való törlése az alábbi e-mail címen kérhető: info@eletrend.hu

Adatszolgáltatási kötelesség

Vevő/Felhasználó/Ügyfél köteles megadni az adatokat, amelyekre Üzemeltetőnek/Adatkezelőnek szüksége van ahhoz, hogy az általa kínált különféle szolgáltatásokon belül szerződéses kötelességeit teljesíteni tudja,

Weboldalról való rendelés, egyéni konzultáción, előadáson való részvételtől függően az Üzemeltető/Adatkezelő által kért adatok a teljes névtől, e-mail címtől és országának nevétől kezdve olyan részletesebb adatokig terjedhet, mint például a Vevő/Felhasználó/Ügyfél teljes neve, telefonszáma, számlázási címe, születési helye és ideje.

A Vevő/Felhasználó/Ügyfél adatait Üzemeltető/Adatkezelő külső ügynökségekkel nem osztja meg, és azokat nem adja el számukra.

Az adattárolás helye

A Vevő/Felhasználó/Ügyfél adatainak tárolására Üzemeltető/Adatkezelő több rendszert is használ, hogy ezáltal teljesítse a Vevőkkel/Felhasználókkal/Ügyfelekkel kötött szerződéses megállapodásait. Az adatok tárolásának elsődleges helye a weboldal tárhelyszolgáltatója, továbbá az Infocentrum Számlázó rendszer. A kézzel készített jegyzeteket Üzemeltető/Adatkezelő székhelyén kerülnek tárolásra.

Adatvédelem

A tárolt adatokhoz a felhasználásra jogosult felhasználók csak biztonságos, védett belépési pontokon keresztül férhetnek hozzá.

Elállás joga

A megrendelt szolgáltatással kapcsolatos elállási jog gyakorlásáról a „45/2014 (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részlete szabályairól” rendelkezik. A rendelet 29. § m) pontja szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási jogát.

„m) nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom értékesítése esetén, amennyiben a teljesítést a fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával kezdték meg, aki tudomásul vette, hogy ezáltal elveszíti elállási jogát.”

A Vevő/Felhasználó/Ügyfél a jelen ÁSZF elolvasásával tudomásuk veszi, hogy a szolgáltatásokra vonatkozó elállási jog a fenti jogszabály erejénél fogva kizárt. Jelent dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályt teljes terjedelemben lásd: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

Jogérvényesítési lehetőségek, panaszkezelés

A Vevő/Felhasználó/Ügyfél a szolgáltatással, vagy az Üzemeltető/Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos kifogásait a következő elérhetőségen terjesztheti elő:

Név: Szabó-Princz Orsolya
E-mail cím: info@eletrend.hu

Az Üzemeltető/Adatkezelő az elektronikus formában közölt panaszt – amennyiben arra lehetősége van, azonnal, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja, orvosolja. A panasz elutasítása esetén Üzemeltető/Adatkezelő az elutasítás indokáról tájékoztatja a panaszost.

Amennyiben az Üzemeltető/Adatkezelő és a Vevő/Felhasználó/Ügyfél között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Vevő/Felhasználó/Ügyfél számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál; Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése (az Üzemeltető/Adatkezelő székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99,); Bírósági eljárás kezdeményezése.

Egyéb

A weboldalon történő vásárlás, online fizetés, letöltés feltételezi a Vevő/Felhasználó/Ügyfél részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és felmerülő hibákra.

Jognyilatkozat

Jelen weboldal böngészésével a Vevő/Felhasználó/Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető/Adatkezelő szellemi termékét képező tartalmait olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

A weboldalon található képi és szöveges tartalmak, letölthető tanulmányok szerzői jogvédelem alatt állnak (Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény) és Szabó-Princz Orsolya tulajdonát képezik. Azok részben vagy teljes terjedelemben való átvétele, felhasználásra, átdolgozása, megjelenítése, másolása, sokszorosítása, terjesztése, nyilvános előadása tilos! A weboldal tartalma csak és kizárólag abban az esetben használható fel, ha ahhoz előzetes, írásbeli hozzájárulását adta Üzemeltető. Ilyen esetekben a szerző neve (Szabó-Princz Orsolya) és a forrás (www.eletrend.hu) kötelezően megjelenítendő. Ilyen írásbeli engedély nélküli jogsértő felhasználása a weboldal tartalmának jogi következményeket von maga után.

Jelen feltételek tudomásulvételével a Vevő/Felhasználó/Ügyfél egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weboldalt üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.